Thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 09/04/2020 | 07:50 AM (GMT +7)
Thực hiện Công văn số 549/BTĐKT-VI ngày 26/3/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1782/UBND-NC ngày 01/4/2020 có ý kiến như sau:

Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, các Tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động khen thưởng các hình thức thuộc thẩm quyền (Giấy khen) cho các tập thể, cá nhân lập được thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để động viên, khích lệ kịp thời.

Giao Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19) chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân lập được thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn trên toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để xem xét đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thủ tục trình khen thưởng theo quy định./.

TD

Lượt xem:  3,628

Tin đã đưa
Xem theo ngày :