Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Quế Sơn đến năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 13/04/2020 | 08:40 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 949 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quế Sơn.

Theo đó, UBND huyện Quế Sơn chịu trách nhiệm:  Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;  Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương; Rà soát những dự án, công trình dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai liên tiếp 3 năm nhưng không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ; Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2020 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Quế Sơn trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định;  Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

File đính kèm : QĐ 949

Phụ lục đính kèm

Phương Thuận

Lượt xem:  777

Tin đã đưa
Xem theo ngày :