Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Hà Lam đến năm 2030

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 15/04/2020 | 08:32 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 990 /QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình đến năm 2030.

Việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Hà Lam nhằm rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các quy hoạch xây dựng tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình; đề xuất các phương án xây dựng, phát triển thị trấn Hà Lam đến năm 2030. Đồng thời, đánh giá hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đã thực hiện, xác định các tiền đề làm động lực cho việc phát triển thị trấn Hà Lam đạt các tiêu chí đô thị loại IV. Phấn đấu đến năm 2030 thị trấn Hà Lam sẽ trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội tạo động lực phát triển của huyện Thăng Bình.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, thị trấn Hà Lam sẽ có dân số khoảng 50.000 người; đất xây dựng đô thị khoảng 795 ha; đáp ứng chỉ tiêu đô thị loại IV theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; đảm bảo theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn hạ tầng kỹ thuật. Lưu ý, các chỉ tiêu đô thị tăng trưởng xanh theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng.

Từ nay đến năm 2030, sẽ tập trung chỉnh trang đô thị hiện hữu phía Bắc; định hướng mở rộng không gian đô thị về hướng Nam và hướng Đông; phía Đông Quốc lộ 1 đến giáp xã Bình Phục, phía Nam đường 3-2 đến giáp khu vực ngã ba Cây Cốc là khu đô thị mới của Hà Lam trong giai đoạn đến. Phát triển trung tâm hành chính mới của thị trấn và của huyện, phát triển các khu đô thị, thương mại dịch vụ và dân cư. Khu vực phát triển công nghiệp phía Nam giáp xã Bình Tú, định hướng 3 điều chỉnh để phát triển các khu chức năng theo Chương trình phát triển đô thị Hà Lam.

UBND tỉnh giao UBND huyện Thăng Bình triển khai lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Hà Lam đến năm 2030 theo đúng quy định hiện hành và nhiệm vụ quy hoạch được duyệt. Trong đó, thực hiện quy trình lấy ý kiến về hồ sơ quy hoạch theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị; các ý kiến góp ý phải được tổng hợp, giải trình, tiếp thu kèm theo hồ sơ quy hoạch khi gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, phối hợp với Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Thăng Bình trong quá trình lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Hà Lam đến năm 2030 theo đúng quy định.

File đính kèm Quyết định số 990 /QĐ-UBND

TH

Lượt xem:  1,224

Tin đã đưa
Xem theo ngày :