Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 15/04/2020 | 08:40 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 981 /QĐ-UBND, ngày 09 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát và dự toán lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm: Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai theo đúng nhiệm vụ được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;  Phối hợp, chỉ đạo đơn vị tư vấn cập nhật đầy đủ các quy hoạch ngành liên quan. Rà soát, đánh giá các hồ sơ quy hoạch xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực lập quy hoạch làm cơ sở khớp nối và đề xuất phương án quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng các yêu cầu quản lý, triển khai thực hiện;  Thực hiện quy trình lấy ý kiến theo quy định, tổ chức báo cáo các ngành của tỉnh thông qua trước khi hoàn chỉnh hồ sơ; các ý kiến góp ý phải được tổng hợp, giải trình, tiếp thu kèm theo hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  1,439

Tin đã đưa
Xem theo ngày :