Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH4 (xã Hương An đi xã Bình Giang)

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 15/04/2020 | 08:50 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 971 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH4 (xã Hương An đi xã Bình Giang).

Theo đó, tại quyết định này UBND huyện Quế Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  1,317

Tin đã đưa
Xem theo ngày :