Phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm xe cuốn, ép, chở rác thải môi trường cho huyện Phước Sơn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 15/04/2020 | 08:58 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 851 /QĐ-UBND, ngày 27 tháng 3 năm 2020 về phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm xe cuốn, ép, chở rác thải môi trường cho huyện Phước Sơn.

Theo đó, UBND huyện Phước Sơn chịu trách nhiệm lập, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo quy định; đồng thời báo cáo kết quả đấu thầu cho Sở Tài chính theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra UBND huyện Phước Sơn thực hiện mua sắm và thanh, quyết toán theo.

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  739

Tin đã đưa