Tiếp tục thực hiện kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào DTTS và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 20/04/2020 | 08:35 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn (DTTS&MN), xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra các chỉ tiêu cụ thể sau: Đối với các cơ quan, đơn vị được phân công nhận kết nghĩa, mỗi Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh (kể cả các đơn vị trực thuộc) bình quân 10 biên chế, nhận giúp đỡ ít nhất 02 hộ nghèo/năm; hằng năm hỗ trợ tổ chức tham quan học tập mô hình, gắn với hướng dẫn xây dựng, củng cố hoặc nhân rộng ít nhất 01 mô hình/xã/năm (nhóm hộ, CLB, tổ hợp tác...).

Các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng mỗi năm giúp đỡ ít nhất 10 hộ nghèo trở lên/năm; hỗ trợ giúp đỡ ít nhất từ 200 triệu đồng/năm và có tổ chức tham quan học tập mô hình gắn với hướng dẫn xây dựng hoặc nhân rộng ít nhất 02 mô hình/xã/năm (chú trọng ưu tiên hỗ trợ phát triển và nhân rộng mô hình sinh kế lâu dài, bền vững).

Trước ngày 31/3 hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với bên được nhận kết nghĩa, tổ chức ký kết chương trình hoặc kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa; cuối năm có báo cáo sơ kết và nhận xét đánh giá đối với địa phương miền núi được nhận kết nghĩa (các văn bản trên có gửi Ban Dân tộc).

Đối với các huyện, xã miền núi được nhận kết nghĩa, 100% huyện có kế hoạch triển khai công tác kết nghĩa trên địa bàn quản lý; có văn bản phân công, phân nhiệm theo dõi, chỉ đạo phối hợp. 100% xã có kế hoạch triển khai công tác kết nghĩa trên địa bàn quản lý; thành lập Tổ công tác kết nghĩa, có quy chế hoạt động, có phân công thực hiện tất cả các khâu công đoạn kết nghĩa theo hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh. Trước 28/02 hằng năm, 100% huyện, xã có kế hoạch hoặc báo cáo đề xuất nhu cầu gửi bên nhận kết nghĩa để nghiên cứu thực hiện và gửi Ban Dân tộc tỉnh theo dõi tổng hợp; cuối năm có báo cáo kết quả và nhận xét đánh giá đối với cơ quan, đơn vị phân công nhận kết nghĩa, gửi UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh).

Các hoạt động hỗ trợ trong công tác kết nghĩa ưu tiên hỗ trợ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đột phá, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương được nhận kết nghĩa và được cộng đồng người dân đồng tình ủng hộ, thụ hưởng. Chú trọng các hoạt động chủ yếu sau: Hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; Hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo hoạt động hiệu quả, trong đó chú trọng hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành, các kỹ năng; Hỗ trợ tuyên truyền vận động; Hỗ trợ an sinh xã hội…

Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương miền núi được phân công tham gia kết nghĩa thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu nêu trên và có các yếu tố tích cực khác thì được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc, tốt; còn lại thì tùy mức độ hoàn thành chỉ tiêu và xét các yếu tố khác, sẽ xếp loại khá, trung bình, yếu.

UBND tỉnh sẽ kiểm điểm, phê bình, không xem xét hoặc đề nghị, kiến nghị không xem xét thi đua đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không có chương trình, kế hoạch ký kết thực hiện hoặc có ký kết nhưng không thực hiện, không có báo cáo. Đồng thời khen thưởng kịp thời những cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích nỗi trội, xuất sắc trong công tác kết nghĩa.

TH

Lượt xem:  758

Tin đã đưa