Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 20/04/2020 | 08:43 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1100 /QĐ-UBND, ngày 16 tháng 4 năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, nội dung của hoạt động này là ưu tiên hỗ trợ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đột phá, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương được nhận kết nghĩa và được cộng đồng người dân đồng tình ủng hộ, thụ hưởng. Chú trọng các hoạt động chủ yếu sau:  Hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Các bên kết nghĩa phối hợp, tập trung thu hút, mời gọi, kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác khai thác tiềm năng, lợi thế, hỗ trợ, chia sẻ lợi ích với địa phương và người dân miền núi.  

Hỗ trợ thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án đầu tư vùng DTTS&MN; giúp đỡ hoàn thành một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm vùng DTTS&MN gắn với phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái. Giảm dần việc tặng quà, tập trung nguồn lực hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn, tổ chức sản xuất - kinh doanh, quản lý chi tiêu tiết kiệm phát triển kinh tế gia đình; theo đó hình thành các mô hình nhóm hộ, câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã để nhân ra diện rộng, cộng đồng hưởng lợi, giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững. Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công cụ, dụng cụ sản xuất; nhà sinh hoạt, nhà sàn truyền thống; hỗ trợ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào DTTS; hỗ trợ vật tư thiết bị dạy và học; y tế; giao thông nông thôn, điện chiếu sáng đường quê, thủy lợi. Hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo hoạt động hiệu quả, trong đó chú trọng hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành, các kỹ năng như: tuyên truyền, vận động, tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ xã, thôn, người có uy tín; củng cố, kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng 3 vũ trang nhân dân vững mạnh đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động xã, thôn.

Hỗ trợ tuyên truyền vận động - Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng nhằm nâng cao hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan vùng DTTS&MN.  Hỗ trợ xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên giỏi tuyến xã, thôn, chú trọng phát huy các Tổ Tiết kiệm - vay vốn; tạo dựng các mô hình nhóm hộ, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật tuyến thôn gắn với chuyển giao kiến thức khoa học, kỹ thuật, phát triển sản xuất - kinh doanh nâng cao mức sống, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu. Hỗ trợ an sinh xã hội Khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc; hỗ trợ việc học tập cho con em DTTS; xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, xây nhà vệ sinh; thăm, hỏi tặng quà gia đình chính sách neo đơn, gia đình có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội.

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  1,225

Tin đã đưa
Xem theo ngày :