Núi Thành tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 20/04/2020 | 09:45 AM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch triển khai đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn huyện.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật khác; hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi của Đề án tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả…

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 gồm: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; tiến hành lựa chọn và xây dựng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho từng nhóm đối tượng dựa trên cơ sở điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng trong năm 2019; triển khai các hoạt động mở lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho từng nhóm đối tượng của Đề án đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả và đúng với định hướng, mục tiêu đã đặt ra; tăng cường công tác đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; biên soạn, cấp phát tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ; xây dựng chuyên mục cho các đối tượng của Đề án trên phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin với hình thức hỏi đáp, tư vấn pháp luật với chuyên gia, xây dựng và phát hành phim, phóng sự, tiểu phẩm có lồng ghép nội dung tuyên truyền…; huy động các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

Ngoài ra, tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, điều tra viên, kiểm sát viên, cán bộ phụ trách công tác pháp chế; rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả.

TH

Lượt xem:  1,519

Tin đã đưa