Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phát triển mạng lưới đường ống cấp nước thị trấn Hà Lam và các xã Bình Quý, Bình Phục huyện Thăng Bình

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 22/04/2020 | 08:52 AM (GMT +7)
UBND vừa ban hành quyết định 1123 /QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phát triển mạng lưới đường ống cấp nước thị trấn Hà Lam và các xã Bình Quý, Bình Phục huyện Thăng Bình.

Theo đó, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam chịu trách nhiệm:  Phê duyệt các hồ sơ, thủ tục sau chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo cơ chế, điều kiện hỗ trợ tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 15/3/2016, Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 14/4/2017, Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh và theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng.

Thực hiện hoàn trả ngân sách bằng khấu hao cơ bản tài sản cố định theo phương án khấu hao được cam kết. Thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức nghiệm thu hoàn thành, thanh toán kinh phí theo đúng quy định tại điểm 4, khoản 2, Điều 1 Quyết định 1239/QĐUBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư theo đảm bảo theo đúng tiến độ quy định.

UBND huyện Thăng Bình chịu trách nhiệm báo cáo HĐND huyện Thăng Bình bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện theo cam kết, theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện và nghiệm thu công trình theo quy định.

File đính kèm 

P.TH

Lượt xem:  836

Tin đã đưa
Xem theo ngày :