Phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi Mít Nài và bãi Đá Chồng, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 22/04/2020 | 09:03 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1126 /QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi Mít Nài và bãi Đá Chồng, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước.

Theo đó, tại quyết định nay phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi Mít Nài và bãi Đá Chồng, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, với các nội dung chính sau:

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: Công ty Cổ phần Xây dựng Toàn Tiến. Mã số thuế: 4001023906 (Theo quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện Tiên Phước).

Giá tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm tính tiền (G): Đối với cát làm vật liệu xây dựng thông thường là 129.375 đồng/m3 , đối với sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường là 204.000đồng/m3 , đối với cuội làm vật liệu xây dựng thông thường là 219.300 đồng/m3 .

Tổng giá trị tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (lấy tròn số): 1.141.998.000 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn đồng), trong đó: Tiền cát: 555.937.830 đồng; Tiền sỏi: 526.091.112 đồng; - Tiền cuội: 59.968.900 đồng. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước chịu trách nhiệm nộp số tiền do Công ty Cổ phần Xây dựng Toàn Tiến đặt trước khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách Nhà nước theo Thông báo của Cục Thuế tỉnh là 61.000.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu đồng); Công ty Cổ phần Xây dựng Toàn Tiến phải nộp số tiền còn lại là 1.080.998.000 đồng (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn đồng). Phương thức thu tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Nộp một lần trước khi cấp phép khai thác khoáng sản.

File đính kèm 

P.TH

Lượt xem:  625

Tin đã đưa