Mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 23/04/2020 | 08:56 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1143 /QĐ-UBND về việc mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025.

Ảnh minh họa

Danh sách mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền, xem tại đây.

Các bên được mời, phân công tham gia công tác kết nghĩa có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025.

Các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Đại Lộc, Hiệp Đức còn một vài xã, thôn có đồng bào DTTS và huyện Nông Sơn không có đồng bào DTTS nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc và mời gọi, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp tham gia kết nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ địa phương và nhân dân.

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực, làm đầu mối theo dõi, kết nối, tập huấn hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, điều phối, quản lý thực hiện công tác kết nghĩa đạt kết quả.

TH

Lượt xem:  774

Tin đã đưa