Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tây Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 06/05/2020 | 09:55 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1195 /QĐ-UBND, ngày 27 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tây Giang.

Theo đó, UBND huyện Tây Giang chịu trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương; Rà soát những dự án, công trình đưa vào kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai những công trình, dự án không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ; Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2020 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tây Giang trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  602

Tin đã đưa
Xem theo ngày :