Triển khai thực hiện Nghị quyết về Quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt thành tích cao tại các cuộc thi

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 07/05/2020 | 04:05 PM (GMT +7)
Ngày 5/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành tích cao tại các cuộc thi (kỳ thi, hội thi) thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đơn vị; thẩm tra, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi tiền khuyến khích cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tại các cuộc thi từ ngân sách tỉnh (cụ thể là từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh) và nguồn huy động đóng góp hợp pháp (nếu có); đồng thời, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cân đối, bố trí ngân sách tỉnh để đảm bảo thực hiện việc khuyến khích theo đúng quy định.

TD

Lượt xem:  2,826

Tin đã đưa
Xem theo ngày :