Miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do đại dịch

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 13/05/2020 | 10:33 AM (GMT +7)
Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với đại dịch COVID-19 phù hợp bối cảnh, điều kiện của đất nước, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đề xuất về chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế.

Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh và tiền thuê đất cho hầu hết các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 và có những hướng dẫn cụ thể, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế được thụ hưởng nhanh các chính sách của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã chủ động, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản miễn, giảm thuế, phí, lệ phí như: Miễn lệ phí môn bài đối với nhiều đối tượng; miễn thuế nhập khẩu kịp thời đối với nguyên liệu sản xuất và một số mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh; giảm nhiều khoản phí, lệ phí với mức giảm cao như: giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm 50% mức phí thẩm định cấp lại giấy phép hoạt động bưu chính; giảm từ 50-70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm giá và miễn hoàn toàn không thu phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc miễn, giảm thuế như thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (số thuế dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 15.500 tỷ đồng mỗi năm); điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc dẫn đến giảm thuế thu nhập cá nhân (số thuế dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 10.800 tỷ đồng mỗi năm); tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 (dự kiến số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn có tác động hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp khoảng 7.500 tỷ đồng mỗi năm). 

Bộ Tài chính khẩn trương xúc tiến xây dựng 19 dự thảo Thông tư quy định miễn, giảm phí, lệ phí và gửi xin ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, và cho đến đã ban hành được 8 Thông tư và sẽ tiếp tục hoàn thiện, ban hành các Thông tư khác cơ bản trong tuần tới.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, vào đầu tháng 5/2020 Bộ Tài chính đã tích hợp 93 thủ tục hành chính thuế (thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT doanh thu; khai quyết toán thuế TNDN; dịch vụ khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê...) lên cổng dịch vụ công quốc gia nhằm hỗ trợ người nộp thuế khai thuế mọi lúc, mọi nơi và đảm bảo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuế. 

TD

Lượt xem:  3,532

Tin đã đưa