Ban hành Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 13/05/2020 | 03:54 PM (GMT +7)
Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2559/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Đối tượng được khảo sát đó là Người dân, tổ chức đã thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo Kế hoạch, các nội dung thực hiện bao gồm: Tổ chức Hội nghị Công bố kết quả đo lường sự hài lòng năm 2019; Triển khai các chương trình phối hợp của Bộ Nội vụ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng phương án khảo sát, điều tra phù hợp; Ban hành các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn chi tiết việc tổ chức điều tra; Chọn mẫu điều tra; Triển khai điều tra xã hội học; Giám sát, phúc tra, kiểm tra quá trình chọn mẫu, lấy phiếu điều tra; Tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra, xây dựng báo cáo và công bố Chỉ số hài lòng.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình khảo sát, đo lường phải được thực hiện một cách khách quan, khoa học, độ tin cậy cao, phản ánh được thực tế chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nội dung, thông tin trên phiếu điều tra đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, dễ trả lời cho mọi người dân, tổ chức.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án điều tra đảm bảo khách quan, chính xác; thành lập Tổ Điều tra; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; làm đầu mối liên lạc với Bộ Nội vụ trong quá trình thực hiện kế hoạch đo lường Chỉ số hài lòng tại tỉnh Quảng Nam; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh trong giám sát quá trình điều tra.

TD

Lượt xem:  2,781

Tin đã đưa