Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 13/05/2020 | 03:59 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 1273/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là một việc làm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Theo kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019, Sở TT&TT xếp hạng thứ nhất với 98,24%; Sở Nội Vụ xếp thứ 2 với 96,62%. Riêng đối với các cơ quan ngành dọc, Cục Thuế xếp thứ nhất với 95,16%.  

TD

Lượt xem:  2,789

Tin đã đưa