UBND tỉnh rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian qua
Thứ 5, ngày 14/05/2020 | 02:44 PM (GMT +7)
Sáng ngày 14/5, UBND tỉnh tổ chức họp để rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian qua (Nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2020) và bàn giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian đến.

Quang cảnh cuộc họp. 

Trong thời gian qua, đã có 27 Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành được tổng hợp đánh giá, có tổng nhu cầu kinh phí thực hiện giai đoạn 2016-2020 là trên 4.953 tỷ đồng. Ngân sách đã bố trí thực hiện giai đoạn này với số tiền gần 4.169 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, vượt thu và cải cách tiền lương còn thừa của ngân sách tỉnh.

Theo tổng hợp của Sở Tài chỉnh – cơ quan được UBND tỉnh giao tổng hợp từ các Sở, Ban, ngành đã có 21 trong số 27 nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành, có thể thực hiện sau 2020. Một số dự án theo đánh giá của ngành chức năng phát huy hiệu quả có thể tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tới, song cũng có Nghị quyết, nếu tiếp tục thực hiện phải tính toán xây dựng lại phù hợp với thực tế tình hình và định hướng phát triển Kinh tế- Xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan trực tiếp xây dựng, tham mưu đối với các Nghị quyết trình HĐND hiện đang còn hiệu lực, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, đánh giá lại tình hình triển khai thực hiện; đồng thời cần đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến theo mẫu. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng quyết định thành lập Tổ giúp việc tập hợp, đánh giá, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh cụ thể dừng hoặc tiếp tục, chỉnh sửa phù hợp nếu cần thiết đối với từng Nghị quyết để trình HĐND tỉnh.

Phương Thuận

Lượt xem:  356

Tin đã đưa
Xem theo ngày :