UBND tỉnh họp phương án sắp xếp, tổ chức lại các hội trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 18/05/2020 | 03:23 PM (GMT +7)
Chiều ngày 18/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các sở, ban ngành liên quan để bàn về công tác tổ chức lại, sắp xếp các hội trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 16 tổ chức hội đặc thù. Qua rà soát, có 14/16 hoạt động đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công tác tổ chức, sắp xếp lại các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ cho biết sẽ rà soát, xem xét theo 02 nhóm: Các hội được nhà nước cấp biên chế, cấp kinh phí hoạt động, hoặc giao hợp đồng lao động; Nhóm hội không được nhà nước giao biên chế, cấp kinh phí hoạt động.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết: Căn cứ vào Quyết định 68 của Chính phủ, những tổ chức hội nào ở Trung ương không có thì ở tỉnh sẽ giải thể, sáp nhập. Đồng thời, tổ chức hội nào hoạt động không hiệu quả cũng sẽ giải thể. Đồng chí Trần Văn Tân đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến của các ban, ngành liên quan thống nhất, hoàn thiện danh sách sáp nhập, giải thể, giữ nguyên các tổ chức hội để trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ xem xét, phê duyệt.

TH

Lượt xem:  683

Tin đã đưa
Xem theo ngày :