Tuyên truyền “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
Thứ 3, ngày 19/05/2020 | 02:30 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố sớm triển khai thực hiện các nội dung tổ chức tuyên truyền “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Theo đó, tổ chức tuyên truyền “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (tháng 6 năm 2020) với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội” và thời gian tổ chức từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 năm 2020. Tổ chức tuyên truyền “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” với chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” và thời gian tổ chức từ ngày 20/6 đến hết ngày 30/6 năm 2020.

Các nội dung, hình thức tuyên truyền sẽ được triển khai như: Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; các kỹ năng ứng phó với bạo lực, kiến thức xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”; Tuyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; Mở chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; hệ thống Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn về vấn nạn bạo lực gia đình; các hình thức và hậu quả của bạo lực gia đình; các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình; các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình…; Tổ chức các đợt truyền thông, tọa đàm, hội thi, hội diễn, giao lưu (trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 được khống chế); biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng thống nhất dự kiến tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Nam lần thứ II - năm 2020 vào cuối tháng 6 năm 2020 (trong điều kiện dịch Covid-19 đã được khống chế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức) và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết, nội dung, thể lệ, kinh phí và các điều kiện cần thiết tổ chức hội thi đảm bảo hết sức tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức tuyên truyền “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với các hình thức sinh hoạt phù hợp, hiệu quả; đồng thời cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: hướng dẫn, vận động các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nêu gương các gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm góp phần giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh./.

TD

Lượt xem:  128

Tin đã đưa
Xem theo ngày :