Hơn 200 tỷ đồng hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các vùng đặc biệt khó khăn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 19/05/2020 | 02:35 PM (GMT +7)
Theo báo cáo của Sở LĐ,TB&XH, giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn phân bổ thực hiện Tiểu Dự án 3, Dự án 1 (Chương trình 30a) về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là hơn 200 tỷ đồng.

Trên cơ sở nguồn vốn phân bổ, các địa phương đã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia xây dựng các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND theo phương án, kế hoạch thực hiện thoát nghèo của hộ; hạn chế tối đa việc hỗ trợ cho hộ nghèo không có ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo bền vững và hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, không có khả năng thoát nghèo.

Nội dung hỗ trợ chủ yếu về giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất, phân bón, thức ăn chăn nuôi,...; đồng thời đã tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi,... cho hộ tham gia dự án. Ngoài ra, một số địa phương đã thực hiện hỗ trợ đối với hộ nhận khoán, khoanh nuôi bảo vệ rừng; hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm,...

TH

Lượt xem:  392

Tin đã đưa
Xem theo ngày :