Ban hành quy chế phối hợp trong công tác QLNN một số lĩnh vực trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai
Thứ 4, ngày 20/05/2020 | 07:29 AM (GMT +7)
Nhằm tạo sự phối hợp thống nhất và hiệu quả trong việc quản lý nhà nước tại KKTM, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, UBND tỉnh đã ban hành Phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố liên quan trong công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

Về nguyên tắc phối hợp, Quy chế nêu rõ, việc phối hợp quản lý trong KKTM theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp do pháp luật quy định, đảm bảo sự thống nhất, phân định rõ chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Quản lý, các sở, ban, ngành và địa phương;

Hoạt động quản lý nhà nước tại KKTM của các cơ quan liên quan được thực hiện đúng thẩm quyền, trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp/nhà đầu tư tại KKTM và có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối là Ban Quản lý;

Hoạt động phối hợp thực hiện theo cơ chế “Cơ quan chủ trì”, “Cơ quan phối hợp” theo quy định như sau: a) Cơ quan chủ trì: Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện công việc trong phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ (trừ trường hợp theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và những trường hợp có quy định riêng); chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; b) Cơ quan phối hợp: Chịu trách nhiệm về các vấn đề tham gia theo sự phân công của cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm về kết quả làm việc được phân công trước cơ quan chủ trì. Cơ quan phối hợp được quyền yêu cầu cơ quan chủ trì cung cấp các thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

Tùy theo tính chất, nội dung công việc, cơ quan chủ trì quyết định áp dụng hình thức phối hợp có hiệu quả, bao gồm: a) Phương thức tổ chức lấy ý kiến: Bằng văn bản hoặc tổ chức họp thống nhất bằng biên bản, giao ban hoặc đối thoại; b) Tổ chức thực hiện khảo sát, điều tra hoặc xử lý loại công việc có tính chất đặc thù.

Ban Quản lý phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn KKTM ở một số lĩnh vực chủ yếu sau: a) Xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển KKTM; b) Xúc tiến và quản lý đầu tư; c) Quản lý quy hoạch và xây dựng; d) Quản lý đất đai và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đ) Quản lý hiện trạng; e) Quản lý môi trường; f) Quản lý an ninh trật tự; g) Quản lý lao động; h) Hỗ trợ doanh nghiệp; I) Quản lý công nghiệp và thương mại; k) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; l) Cung cấp, trao đổi thông tin.

File đính kèm: Quy chế phối hợp trong công tác QLNN một số lĩnh vực trên địa bàn KKTMCL

Thúy Hằng

Lượt xem:  97

Tin đã đưa
Xem theo ngày :