Tổ chức FIT (Đức) hỗ trợ điều trị người mắc bệnh lao tại các huyện Núi Thành, Tây Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 27/05/2020 | 07:53 AM (GMT +7)
Dự án “Sàng lọc cộng đồng bằng chiến lược 2X (X-quang, Xpert) kết hợp sàng lọc, điều trị lao hoạt động và lao tiềm ẩn” vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1364 /QĐ-UBND.

Dự án do tổ chức Freundeskreis fur Internationale Tuberkulosehilfe e.V.(FIT/Đức) tài trợ với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Dự án sẽ triển khai tại các xã Tam Hải, huyện Núi Thành và xã A Vương, xã Dang, huyện Tây Giang do Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam thực hiện.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng số ca bệnh lao được phát hiện, điều trị bệnh lao và lao tiềm ẩn thông qua sàng lọc chủ động tại cộng đồng hướng tới mục tiêu không còn bệnh lao vào năm 2030.

Để dự án thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam phối hợp với UBND các huyện: Núi Thành, Tây Giang, cơ quan tài trợ lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án theo cam kết; thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển theo quy định tại Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Sở Y tế, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước; chủ trì, tổng hợp tình hình tiếp nhận, quản lý các khoản viện trợ trên địa bàn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

TH

Lượt xem:  1,019

Tin đã đưa