Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch Khu đô thị Đông Dương tại thị xã Điện Bàn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 27/05/2020 | 10:08 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có quyết định 1317 /QĐ-UBND, ngày 19 tháng 5 năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Đông Dương tại các phường Điện Ngọc và Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, tại quyết định này giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn tổ chức lập hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo đúng nội dung nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh. Trong đó, lưu ý xác định rõ ranh giới thực hiện dự án đảm bảo quy mô, ranh giới đã được giao chủ đầu tư tại Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh; Phối hợp làm việc với UBND thị xã Điện Bàn thống nhất các nội dung về mở rộng quy mô quy hoạch, đảm bảo khớp nối với hồ sơ Quy hoạch phân khu (1/2000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019.

Ngoài ra, nếu có vướng mắc, thay đổi trong quá trình thực hiện, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn để trình Sở Xây dựng và các Sở chuyên ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

File đính kèm: quyết định 1317 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  1,301

Tin đã đưa
Xem theo ngày :