Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 29/05/2020 | 08:07 AM (GMT +7)
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1427 /QĐ-UBND.

Kế hoạch quy định cụ thể về phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2020;  kế hoạch thu hồi đất năm 2020; kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020; kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Tam Kỳ chịu trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; hHuy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương; rà soát những dự án, công trình dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai liên tiếp 3 năm nhưng không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ; cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2020 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hội An trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND thành phố Tam Kỳ triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý các phát sinh (nếu có).

 

TH

Lượt xem:  1,764

Tin đã đưa
Xem theo ngày :