Đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp nhà nước về nghiên cứu xây dựng phần mền cung cấp dịch vụ hành chính công cấp tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 29/05/2020 | 02:35 PM (GMT +7)
Chiều ngày 28/5, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước tổ chức họp tổ chuyên gia đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp nhà nước về nghiên cứu xây dựng phần mền cung cấp dịch vụ hành chính công (HCC) cấp tỉnh trên cơ sở nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu cấp tỉnh (LGSP), mã số đề tài KC.01.03/16-20.

Quang cảnh cuộc họp.

Đây là đề tài thuộc Chương trình “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử”, thời gian thực hiện từ tháng 01/10/2017 đến tháng 01/09/2019. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Ban Chủ nhiệm chương trình KC.01/16-20 và các thành viên tổ chuyên gia do PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng làm tổ trưởng.

Đề tài với mục tiêu là xây dựng hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ hành chính công trên cơ sở nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và hướng tới khả năng nhân rộng áp dụng ở nhiều địa phương trong cả nước. Triển khai và đánh giá kết quả ứng dụng tại tỉnh Quảng Nam để làm điển hình, từ đó nhân rộng áp dụng ở nhiều địa phương có điều kiện tương đồng khác trong cả nước.

Đến nay, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức triển khai nghiên cứu, hoàn thành tất cả các nội dung, sản phẩm của đề tài theo thuyết minh, đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu khoa học. Các nội dung đã thực hiện được, bao gồm: đã khảo sát hiện trạng CNTT tại tất cả các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Đã tổ chức đoàn đi học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh: Đồng Nam, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Tổng cộng đã hoàn thành 23/23 chuyên đề khoa học, phục vụ cho việc xây dựng sản phẩm chính của đề tài là hệ thống phần mềm HCC. Đã tổ chức phân tích yêu cầu, quy trình nghiệp vụ, thiết kế mô hình tổng thể, CSDL, xây dựng phần mềm HCC; Tích hợp các dịch vụ thông qua nền tảng LGSP; Cài đặt, cấu hình phần mềm trên hệ thống server của tỉnh, đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin.

Sau khi kiểm tra các sản phẩm, báo cáo kết quả của đề tài, tổ chuyên gia và Ban Chủ nhiệm đề tài đã đến kiểm tra thực tế tình hình triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Tổ chuyên gia sẽ có báo cáo đánh giá để Văn phòng các Chương trình trọng điểm tổ chức thành lập Hội đồng nghiệm thu trong thời gian tới.

Phương Thuận

Lượt xem:  429

Tin đã đưa