Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 01/06/2020 | 02:46 PM (GMT +7)
Sở TT&TT vừa ban hành công văn 569/STTTT-TTBCXB ngày 1/6/2020 về thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung như sau:

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa trên phương tiện thông tin đại chúng và thông tin cơ sở để thu hút sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội, làm chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy.(Công văn số 2724/UBND-KTN ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh).

 Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (Kế hoạch số 313-KH/TU ngày 07/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện trong cộng đồng dân cư nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tinh nguyện hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu (14/6); chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” năm 2020 với thông điệp: Hiến máu thường xuyên vì một thế giới khỏe mạnh hơn

Tuyên truyền, triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 với chủ đề: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh”, nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. - Thời gian: Từ ngày 29/4 đến 30/6/2020 và có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8/2020).

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và Công điện hỏa tốc số 601/CĐ-TTg ngày 21/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, nhằm nâng cao nhận thức, chủ động sử dụng tiết kiệm điện, nước, ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước có thể thường xuyên xảy ra, đặc biệt trong những tháng mùa khô. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố dành thời lượng, chuyên mục thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện để nhân dân biết thực hiện.

Thông tin, tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ, thường xuyên, kịp thời liên quan về dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết, các khuyến cáo của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng chống, không hoang mang, lo lắng và không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

File đính kèm: công văn 569/STTTT-TTXBBC 

Phương Thuận

Lượt xem:  415

Tin đã đưa