UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 02/06/2020 | 09:15 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có quyết định 1458 /QĐ-UBND, ngày 29 tháng 5 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tại quyết định này về tổ chức thực hiện:  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ dự án. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng và các ngành, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

File đính kèm: quyết định 1458 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  664

Tin đã đưa