Triển khai Nghị định 58 của Chính phủ và Thông tư số 04 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 02/06/2020 | 09:42 AM (GMT +7)
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành công văn 859/VPUBND-KGVX ngày 28/5/2020 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, triển khai Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/5/2020 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

File đính kèm: công văn 859/VPUBND-KGVX

TD

Lượt xem:  1,149

Tin đã đưa