Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thăng Bình

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 03/06/2020 | 07:39 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1486 /QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thăng Bình.

Theo Kế hoạch được phê duyệt, gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau: Diện tích các loại đất phân bổ năm 2020; Kế hoạch thu hồi đất năm 2020; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

UBND tỉnh giao UBND huyện Thăng Bình chịu trách nhiệm: - Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; - Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương; - Rà soát những dự án, công trình dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai liên tiếp 03 năm nhưng không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ; - Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2020 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thăng Bình trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND huyện Thăng Bình triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý các phát sinh (nếu có).

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,325

Tin đã đưa
Xem theo ngày :