Chính phủ Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 11/06/2020 | 02:25 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn số 3074/UBND-TH thông tin về việc Chính phủ Lào gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo nội dung Công văn số 1891/BNG-UBBG ngày 02/6/2020 của Bộ Ngoại giao về việc phía Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19. Cụ thể, Chính phủ Lào quyết định tiếp tục thực hiện việc đóng cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ đối với các hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân và việc vận chuyển hàng hóa, ngoại trừ trường hợp các cửa khẩu được Chính phủ cho phép; tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế đối với các hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân từ ngày 02/6/2020 đến ngày 30/6/2020, ngoại trừ công dân Lào và người nước ngoài có nhu cầu cấp thiết xuất nhập cảnh Lào và được Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Lào cho phép. Việc vận chuyển hàng hóa tiếp tục được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế như các thông báo trước đây.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND huyện Nam Giang, Tây Giang có trách nhiệm tiếp tục thông tin cho người dân và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh biết nội dung Công văn số 1891/BNG-UBBG ngày 02/6/2020 của Bộ Ngoại giao và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1606/UBND-TH ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan.

TH

Lượt xem:  777

Tin đã đưa