Ban hành 11 văn bản QPPL trong tháng 5/2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 15/06/2020 | 07:34 AM (GMT +7)
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 5/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 09 Nghị định của Chính phủ và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải gồm 04 chương, 12 điều quy định về: đối tượng chịu phí; tổ chức thu phí; người nộp phí; các trường hợp miễn phí; mức phí, xác định số phí phải nộp; kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí.

Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP, cụ thể: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn năm 2020 - năm 2024 (gọi tắt là Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô).

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể: Điều kiện được hỗ trợ; chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp; kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán; đóng bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; hưởng bảo hiểm y tế;...

Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia, trong đó quy định:  Nguyên tắc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia; tổ chức quản lý và danh mục chi tiết xăng dầu dự trữ quốc gia; kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước; nhập, xuất, mua, bán xăng dầu dự trữ quốc gia; bảo quản, sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia; thẩm quyền xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật quốc gia; kho xăng dầu dự trữ quốc gia; cơ chế tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán nhà nước, báo cáo thống kê xăng dầu dự trữ quốc gia.

Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020. Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 05 chương, 21 điều quy định chi tiết về thi hành án đối với pháp nhân thương mại quy định tại các Điều 160, 164 và 165 của Luật Thi hành án hình sự, cụ thể: (1) Quy định chung về: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại; Kinh phí bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại; (2) Trình tự, thủ tục thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; (3) Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại; (4) Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại; (5) Điều khoản thi hành.

Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2020, được áp dụng cho các năm ngân sách 2019 - 2020. Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định gồm 05 điều, quy định về cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù áp dụng cho các Cục: Bảo vệ thực vật, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (bao gồm Văn phòng Cục và các đơn vị trực thuộc) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

File đính kèm: Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,231

Tin đã đưa