Hội nghị hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 16/06/2020 | 08:58 AM (GMT +7)
Chiều ngày 15/6, đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. 

Tại buổi tập huấn, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về tình hình triển khai cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin điện tử một cửa và tình hình sử dụng hệ thông quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Online (Q-Office).

Theo đó, đối với cấp huyện, xã đã cài đặt, triển khai và tập huấn hướng dẫn sử dụng cho 18/18 huyện, thị xã, thành phố với số TTHC triển khai cho mỗi đơn vị là 275 TTHC. Đã triển khai cho 241/241 xã với bộ mẫu TTHC là 107 TTHC. Dịch vụ công (DVC) mức 3 được cung cấp là 757, mức độ 4 là: 177. Trong đó có 209 DVC TT mức 3 có phát sinh hồ sơ tỷ lệ 20% và 49 DVC mức 4 có phát sinh hồ sơ đạt tỷ lệ 30%.

Từ đầu năm đến nay trên hệ thống đã tiếp nhận 89,466 hồ sơ trong đó mức 3 là 2,493, Mức 4 là 2,600 hồ sơ. Trả đúng hạn là 50,181. Trể hạn là 10,107 hồ sơ.Triển khai phân hệ khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và người dân theo các tiêu chí được quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ. Cập nhật hơn 47 quyết định công bố của tỉnh, cập nhật trên hệ thống: 1705 thủ tục hành chính của tỉnh; Hoàn thành xác thực (SSO) từ cổng dịch vụ công của chính phủ. Hoàn thành tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục thực hiện Đăng ký khuyến mãi của Sở Công thương; Tích hợp mức độ 3 đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp, Lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp, Đăng ký kinh doanh của Bộ KHĐT,...

Hiện 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đang sử dụng hệ thông quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Online (Q-Office).  Cấp huyện: 02 đơn vị có tỷ lệ sử dụng thấp là: Tiên Phước và TP Hội An. Tính đến 30/5/2020 có 5.520.703 văn bản trao đổi qua mạng giữa 247 đơn vị. Kể từ khi triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã có 89.404 văn bản được gởi qua Trục liên thông văn bản của tỉnh và nhận về 1.178.763 văn bản.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh; hướng dẫn kỹ năng tác nghiệp trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh (Lris). Được biết, Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh là sản phẩm Dịch vụ công nghệ được xây dựng theo các yêu cầu riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của tỉnh. Các đại biểu cũng được hướng dẫn kỹ năng tác nghiệp trên các hệ thống như cách thiết kế báo cáo, cách nhập liệu, quản lý, chọn sửa thông tin và gửi báo cáo...

Tại buổi tập huấn, các cán bộ trực tiếp xử lý, thực hiện chế độ báo cáo và cán bộ tin học của các sở, ban, ngành và 18 huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng đã chủ động trao đổi, thảo luận với báo cáo viên về những vấn đề cần quan tâm, đưa ra các tình huống, chủ đề để cùng bàn luận, trao đổi, giải quyết và tháo gỡ các vướng mắc.

Với các nội dung tại buổi tập huấn góp phần giúp các cán bộ trực tiếp xử lý, thực hiện chế độ báo cáo và cán bộ tin học của các sở, ban, ngành , 18 huyện, thị, thành phố trong tỉnh nhận thức rõ vai trò, cách sử dụng hệ thống báo cáo cấp tỉnh; qua đó đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra về cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo, chính phủ điện tử, chuẩn bị sẵn sàng các công tác trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, tiến tới xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, bám sát các yêu cầu của thực tiễn trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, góp phần tích cực vào xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.

Phương Thuận

Lượt xem:  231

Tin đã đưa
Xem theo ngày :