Hội nghị toàn tỉnh hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 17/06/2020 | 09:01 PM (GMT +7)
Chiều ngày 17/6, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã tổ chức hội nghị toàn tỉnh hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2020 nhằm đánh giá hoạt động tham mưu, giúp việc, hướng dẫn, chỉ đạo của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp, cũng như xác định nhiệm vụ cơ bản trong giai đoạn tới.

Đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, đồng chí Ngô Tấn- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, với sự tập trung nỗ lực và sự phối hợp tốt của Văn phòng Điều phối NTM các cấp đã tiếp tục tham mưu UBND, BCĐ cùng cấp kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình NTM và đã đạt được những kết quả nhất định.

Tính đến ngày 31/5/2019, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn toàn tỉnh là 15,28 tiêu chí/xã (tăng 1,18 tiêu chí so với năm 2018); có thêm 14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2019 là 99 xã, đạt tỷ lệ 48,52%.

Đồng thời, đến nay đã có 102 thôn được công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM; đã tổ chức thi phân hạng sản phẩm OCOP và chọn ra 106 sản phẩm được công nhận, gồm 18 sản phẩm 4 sao và 88 sản phẩm 3 sao.

Hội nghị lần này cũng đã thu hút nhiều báo cáo, tham luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp cũng như việc đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM trên toàn tỉnh hiệu quả, thực chất. Trong đó, VPĐP NTM các cấp đề xuất các giải pháp phấn đấu không còn xã dưới 8 tiêu chí; xây dựng NTM ở các xã đặc biệt khó khăn; kinh nghiệp trong chỉ đạo triển khai xây dựng KDCNTMKM…

Trong năm 2020, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đề ra một số chỉ tiêu như: phấn đấu có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên ít nhất 116 xã, đạt tỷ lệ 58%; không còn xã dưới 08 tiêu chí; thêm 20 xã được công nhận “Xã NTM nâng cao” và 31 thôn đạt chuẩn KDCNTMKM; huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện NTM, huyện Phú Ninh duy trì, nâng cao chuẩn huyện NTM, thành phố Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hỗ trợ phát triển/ nâng cấp ít nhất 145 sản phẩm đã có đạt hạng 3 sao trở lên; giải ngân 100% nguồn kinh phí được giao…

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông; hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ, thủ tục trình thẩm tra, thẩm định xét công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2020; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thực hiện phân bổ các nguồn vốn ngân sách TƯ, tỉnh; tăng cường tham mưu BCĐ tỉnh công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, nhân rộng các cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, cũng như kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai của địa phương; đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp; đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM trên toàn tỉnh. Bàn về nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian đến, đồng chí Hồ Quang Bửu cho rằng để xây dựng NTM hiệu quả, thực chất cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; triển khai các giải pháp đồng bộ; các huyện, xã tích cực chia sẻ, học hỏi các kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay trong xây dựng NTM; đặc biệt phấn đấu không để có huyện “trắng” tiêu chí NTM; 6 huyện miền núi tiếp tục tập trung đẩy mạnh xây dựng thôn mới; Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra…

Thúy Hằng

Lượt xem:  510

Tin đã đưa