Góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 24/06/2020 | 02:25 PM (GMT +7)
Sáng ngày 24/6, Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến có 2043 đại biểu tham dự tại 66 điểm cầu, trong đó 63 điểm cầu tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 3 điểm cầu tại trung ương.

 

Theo đó, Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 8 chương, 37 điều đã quy định thành viên, quyền và trách nhiệm của thành viên tổ chức MTTQ; nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức của MTTQ Việt Nam và cơ quan MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương; mối quan hệ giữa UBMTTQ các cấp và giữa UBMTTQ các cấp với các tổ chức thành viên, cơ quan nhà nước và nhân dân; khen - thưởng kỷ luật, kinh phí hoạt động…

Trên cơ sở dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng, tại hội nghị Ban Thường trực UBMTTQ một số tỉnh, thành trong cả nước đã tham gia nhiều ý kiến.

Quang cảnh Hội nghị. 

Các ý kiến đặt ra một số vấn đề từ thực tiễn liên quan đến ràng buộc trách nhiệm của các thành viên cá nhân của UBMTTQ là các cá nhân tiêu biểu; về hoạt động của Ban công tác Mặt trận khối, xóm, bản; về hoạt động của hội đồng tư vấn, ban tư vấn, cộng tác viên của cơ quan MTTQ các cấp; về hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cho thôi thành viên UB MTTQ các cấp khi vi phạm kỷ luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, việc tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam, nhằm thu thập nhiều ý kiến từ cơ sở để bổ sung hoàn thiện và ban hành Thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ trong thực tiễn.

Phương Thuận

Lượt xem:  545

Tin đã đưa
Xem theo ngày :