Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 25/06/2020 | 09:11 AM (GMT +7)
Sáng ngày 25/6, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng, tác động bởi đại dịch Covid-19, nhưng công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Các cấp, ngành đã phối hợp, cụ thể hóa các chương trình, chính sách, kế hoạch và đạt một số kết quả nhất định. Trong đó, chú trọng về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; quan tâm công tác cán bộ nữ về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho nữ CBCCVC tham gia các khóa học nhằm nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn; triển khai truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…Qua đó góp phần thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, từng bước góp phần giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị…

Trong thời gian tới, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật, chính sách liên quan về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; phối hợp truyền thông chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…nhằm đảm bảo mục tiêu “Phải có cán bộ nữ trong cơ cấu BTV cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20-25%; tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đạt trên 35%”; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các nữ ứng cử viên khi tham gia ứng cử và tự tin hơn khi tiếp xúc cử tri, truyền thông…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động của Ban trong thời gian qua. Đồng chí Trần Văn Tân cũng đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm; trong đó đề nghị Ban phối hợp tổ chức tốt Tọa đàm với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm về công tác cán bộ nữ trong nhiệm kỳ 2021-2026”; tập huấn nâng cao năng lực công tác bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ quân dân chính thôn, xã…đồng thời đề nghị Cơ quan thường trực tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các thành viên.

Thúy Hằng

Lượt xem:  891

Tin đã đưa