Hơn 680 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 25/06/2020 | 01:36 PM (GMT +7)
Theo tin từ Sở NN&PTNT, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã phân bổ hơn 680 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương 555,7 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 126 tỷ đồng. Nguồn vốn này chủ yếu tập trung cho các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra 6 . Phấn đấu đến cuối năm không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; hoàn thành các mục tiêu NTM cấp huyện. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lộ trình và bổ sung thêm các xã có kết quả tốt trong xây dựng NTM vào danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019-2020.

Đến nay, đã có 98 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 48,04% tổng số xã, có 102 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tính đến ngày 31/3/2020, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh là 15,28 tiêu chí/xã, tăng 0,02 tiêu chí/xã so với năm 2019. Phấn đấu năm 2020 có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM, 26 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên ít nhất 116 xã, đạt tỷ lệ 58%.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh cũng đã phân bổ hơn 175 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình kiên cố kênh mương, thủy lợi hóa đất màu, thủy lợi nhỏ.

Thúy Hằng

Lượt xem:  362

Tin đã đưa
Xem theo ngày :