Ủy quyền quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh quản lý

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 29/06/2020 | 09:36 AM (GMT +7)
Tại quyết định số 1158/QĐ-UBND, UBND tỉnh ủy quyền cho các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh quản lý.

Theo đó, cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền: Sở Tài chính quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam; Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai. Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thuộc UBND tỉnh quản lý.

Các cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định hiện hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Các Công ty TNHH MTV: Xổ số kiến thiết Quảng Nam; Khai thác thủy lợi Quảng Nam; Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Điều 2; quản lý, tổ chức, điều hành, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật và bảo toàn, phát triển vốn được Nhà nước giao.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý; theo dõi, giám sát các cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền thực hiện các nội dung ủy quyền theo đúng quy định; tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có).

Các Công văn: số 2753/UBND-KTTH ngày 02/8/2011 và số 1339/UBND-KTTH ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh không còn hiệu lực thực hiện.

File đính kèm: quyết định số 1158/QĐ-UBND

Thùy Dung

Lượt xem:  179

Tin đã đưa
Xem theo ngày :