Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 29/06/2020 | 10:52 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/6/2020 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020.

Chỉ thị nêu rõ: Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020: Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi, thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi và tuyển sinh các cấp năm 2020. Chỉ đạo cho các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền rộng rãi Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh của tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân biết, thực hiện và giám sát. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi.

Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi, đảm bảo các kỳ thi và tuyển sinh tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế: các trường học có bố trí Điểm thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, tường rào, ánh sáng... (không bố trí Điểm thi tại những nơi không đảm bảo về cơ sở vật chất, gây mất an toàn, an ninh, trật tự).

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, giải thích về mục đích, tính chất của các kỳ thi, tuyển sinh; thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông những điểm mới quy chế tuyển sinh, công khai về chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp để nhân dân hiểu rõ.

Thực hiện chặt chẽ việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, đặc biệt đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn quy định.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị coi thi, chấm thi, nhất là cơ sở vật chất phục vụ thi, phương án bảo vệ an toàn kỳ thi, việc ăn ở, đi lại của thí sinh và người làm công tác thi; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực và xử lý kiên quyết trường hợp vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh.  Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi tỉnh, đề xuất phương án bố trí lực lượng Công an, Quân sự, Y tế, Bưu điện, Điện lực phù hợp, phục vụ tốt kỳ thi. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi người nắm vững mục đích, yêu cầu và các quy định về kỳ thi và tuyển sinh. Cử cán bộ có trách nhiệm trực cơ quan thường xuyên trước, trong và sau kỳ thi để xử lý các vấn đề phát sinh.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi, tuyển sinh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Công an tỉnh có phương án bảo đảm an ninh trật tự và bảo mật Hội đồng sao in đề thi, các điểm coi thi, chấm thi theo đúng Quy chế thi, kiên quyết xử lý những đối tượng gây rối, làm ảnh hưởng đến kỳ thi; xây dựng phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm sao in đề thi, hội đồng coi thi và chấm thi theo lịch thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến kịp thời những quy định về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính ưu tiên cấp đủ kinh phí phục vụ kịp thời các kỳ thi từ nguồn kinh phí đã phân bổ cho ngành Giáo dục và Đào tạo và các địa phương trong dự toán kế hoạch năm 2020.

Thanh tra tỉnh triển khai việc thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bưu điện Quảng Nam, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh có kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho các máy điện thoại, máy Fax, đường truyền phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế bố trí cán bộ nghiệp vụ, chuẩn bị thuốc, dụng cụ y tế chăm sóc sức khoẻ giáo viên và học sinh trong suốt quá trình tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh.   

Công ty Điện lực Quảng Nam có phương án cung cấp điện đầy đủ cho các Hội đồng coi thi, chấm thi, đặc biệt đảm bảo có điện liên tục 24/24 giờ cho các Hội đồng ra đề thi, in sao đề thi và chấm thi trắc nghiệm.

UBND tỉnh đề nghị Tỉnh đoàn triển khai thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 tại các điểm thi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 tại địa phương mình, thành lập Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện. Tổ chức hội nghị với các xã, phường, thị trấn và ngành chức năng để đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo các kỳ thi năm 2019, trên cơ sở đó đề ra phương án và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức tốt các kỳ thi năm 2020. Chú ý những nơi dự đoán có khả năng xảy ra tình hình phức tạp để có biện pháp giải quyết kịp thời. Ban Chỉ đạo thi các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, bố trí kinh phí, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

TD

Lượt xem:  314

Tin đã đưa
Xem theo ngày :