Xây dựng trình phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 29/06/2020 | 03:42 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2905 /UBND-KTN, ngày 29 tháng 5 năm 2020 về xây dựng trình phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo Công văn số 3825/BCT-TMĐT ngày 28/5/2020 của Bộ Công Thương về việc xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn 2021-2025; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2665/UBND-KTN ngày 18/5/2020, Bộ Công Thương tại Công văn số 3825/BCT-TMĐT ngày 28/5/2020; xây dựng và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 để kịp thời triển khai thực hiện kể từ năm 2021.

File đính kèm: công văn 2905 /UBND-KTN

Công văn số 3825/BCT-TMĐT 

Phương Thuận

Lượt xem:  292

Tin đã đưa
Xem theo ngày :