Hơn 40,8 tỷ đồng thực hiện BT, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc ĐN – QN và đường ven biển tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 30/06/2020 | 07:41 AM (GMT +7)
Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND, phân bổ hơn 40,8 tỷ đồng, từ nguồn vốn Bộ Giao thông vận tải bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn thuộc tuyến Quốc lộ 40B) (mã số dự án 7688442), cho UBND thành phố Tam Kỳ và UBND huyện Phú Ninh.

Cụ thể, UBND tỉnh phân bổ cho UBND thành phố Tam Kỳ hơn 26,8 tỷ đồng; UBND huyện Phú Ninh 14 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Phú Ninh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn thuộc tuyến Quốc lộ 40B); quản lý, 2 sử dụng kinh phí đúng mục đích, thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Phương án được phê duyệt và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành; báo cáo tình hình thực hiện cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo thực hiện kiểm soát chi theo quy định.

File đính kèm: Quyết định số 1724/QĐ-UBND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  307

Tin đã đưa
Xem theo ngày :