Nhiều chính sách về thuế… có lợi cho người nộp thuế đã, đang và sẽ có hiệu lực thi hành

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 30/06/2020 | 10:30 AM (GMT +7)
Nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 28/6 đến hết năm 2020. Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với DN, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức. Đây là những nội dung rất quan trọng trong tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời hậu dịch COVID-19.

 

Mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế TNCN tăng lên 11 triệu đồng/tháng

Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, kể từ ngày 01/7/2020 mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế TNCN có thu nhập từ tiền lương, tiền công chính thức tăng lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) thay cho 9 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng tăng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Và được áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN năm 2020.

Nghị quyết cũng nêu rõ, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế TNCN số 04/2002/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 (9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế, 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc từ tháng 1 đến tháng 6/2020) được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020. Vì quy định của Luật thuế TNCN thu nhập từ tiền lương, tiền công tạm nộp theo tháng, quyết toán theo năm.

Theo mức giảm trừ mới, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công 11 triệu đồng/tháng thì không phải nộp thuế TNCN, người có thu nhập 15,4 triệu đồng/tháng có một người phụ thuộc không phải nộp thuế TNCN và người có thu nhập 19,8 triệu đồng/tháng có 2 người phụ thuộc cũng không phải nộp thuế TNCN…

Bộ Tài chính cũng cho biết, khi áp dụng mức giảm trừ mới theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, một bộ phận lớn những người đang nộp thuế TNCN ở bậc 1 (chiếm khoảng 44% tổng số người nộp thuế TNCN của năm 2019) sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế, ngân sách nhà nước theo đó sẽ giảm thu khoảng 10.300 tỷ đồng, nhưng bù lại gia tăng thu nhập cho cá nhân, kích thích tiêu dùng gia đình, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 Giảm 50% lệ phí trước bạ cho người mua xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ngày 28/6, thay mặt Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc ký ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (28/6) đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ của xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ và các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Nghị định cũng quy định rõ, từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ thực hiện theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP và các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Với quy định này, người mua xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ tiết kiệm được một khoảng tiền từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mỗi chiếc xe khi làm thủ tục trước bạ kể từ ngày 28/6 đến hết ngày 31/12/2020. Đây là giải pháp được Chính phủ áp dụng nhằm khuyến khích kích cầu tiêu dùng trong nước sau thời gian đình trệ do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng

 Ngày 19/6, với tỷ lệ hơn 91% đại biểu tán thành (kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với  doanh nghiệp (DN), Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

Cụ thể, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng, chính sách này được áp dụng đối với các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm: DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.

Việc thực hiện mở rộng đối tượng giảm thuế TNDN nêu trên dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước của năm 2020 khoảng 23.000 tỷ đồng (tăng thêm hơn 6.000 tỷ đồng so với không thực hiện mở rộng đối tượng, như dự thảo trình của Chính phủ).

Sau khi Nghị quyết ban hành, Chính phủ sẽ có quy định, hướng dẫn cụ thể việc giảm thuế TNDN của năm 2020 đối với các DN, HTX, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác./.

Văn Dũng

Lượt xem:  227

Tin đã đưa
Xem theo ngày :