Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 01/07/2020 | 03:14 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1720/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Trà My (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

File đính kèm:quyết định 1720 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  820

Tin đã đưa
Xem theo ngày :