Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội Đảng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 01/07/2020 | 03:22 PM (GMT +7)
Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham gia của gần 40 Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị lần này nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN để bổ sung, phát triển chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tham gia Hội nghị, các đại biểu đã Tập trung thảo luận, góp ý kiến về các lĩnh vực quan trọng đã làm nhưng chưa được phản ánh hoặc nhận định chưa khái quát, chưa rõ trong Dự thảo Báo cáo chính trị bổ sung các nhận định, đánh giá tổng quát và các bài học kinh nghiệm đã nêu; Các mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, xây dựng Đảng.

Trước đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ công chức, viên chức trẻ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Phát động cuộc thi viết "Ngày tôi vào Đảng- Đảng là niềm tin trong tôi".

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đã có gần 15 lượt ý kiến với nhiều nội dung được các đại biểu nêu ra, thông qua phát biểu trực tiếp và hơn gần 100 lượt góp ý bằng văn bản đại diện các đơn vị và cùng các ý kiến cá nhân...tập trung vào 02 dự thảo văn kiện là dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Và Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.  

 

TH

Lượt xem:  530

Tin đã đưa