Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 01/07/2020 | 04:21 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn 3581/UBND-KTN ngày 1/7/2020 yêu cầu các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi hiện có” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị khai thác công trình thủy lợi tổ chức điều tra, rà soát, đánh giá lại năng lực, hiệu quả khai thác của các công trình thuỷ lợi trên địa bàn, trên cơ sở đó tổng hợp đề xuất UBND tỉnh kế hoạch đầu tư, sửa chữa nâng cấp, bảo đảm an toàn công trình; điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thiết kế của các hồ chứa thủy lợi về cấp nước sạch nông thôn tập trung. Tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện phương thức đặt hàng trong quản lý khai thác công trình thủy lợi; phối hợp với Sở Tài chính lựa chọn một số công trình thủy lợi có quy mô phù hợp, xây dựng phương án, lộ trình, kế hoạch cụ thể để áp dụng phương thức đấu thầu, trên cơ sở đó, tổng kết rút kinh nghiệm;…

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất, trình UBND tỉnh lựa chọn một số công trình thủy lợi có quy mô phù hợp, xây dựng phương án, lộ trình, kế hoạch cụ thể để áp dụng phương thức đấu thầu, trên cơ sở đó, tổng kết rút kinh nghiệm. Cân đối, tham mưu nguồn kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết (tại Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND tỉnh) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2167/UBND-KTN ngày 20/4/2020 và kinh phí thực hiện các quy định khác của pháp luật về thủy lợi trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi phụ trách; Chỉ đạo thực hiện xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo quy định của Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Rà soát, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ;…

Đối với các chủ thể khai thác công trình thuỷ lợi: rà soát, xác định các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi do đơn vị cung cấp, hoàn thiện phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, trong đó đẩy mạnh việc tăng nguồn thu từ các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác để bù phần thiếu hụt do cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho đơn vị. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá thực trạng công trình, tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ nhằm phát hiện kịp thời các ẩn họa, hư hỏng, sự cố ngay từ đầu, giảm thiểu thiệt hại do sự cố gây ra; đối với cửa van các tràn xả lũ vận hành bằng điện phải có ít nhất hai nguồn điện, trong đó có một nguồn điện bằng máy phát điện dự phòng; kiểm tra, vận hành thử các cửa van và các thiết bị cơ khí; báo cáo tình hình đập, hồ chứa nước thủy lợi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh: hằng tuần trong điều kiện bình thường và hằng ngày trong các đợt mưa, lũ hoặc đột xuất khi xảy ra sự cố; Rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và bố trí các điều kiện cần thiết để thực hiện phương án nhằm ứng phó kịp thời các tình huống mưa, lũ (trong cả mùa lũ và mùa kiệt) đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập;…

Thùy Dung

Lượt xem:  768

Tin đã đưa
Xem theo ngày :