Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 02/07/2020 | 02:41 PM (GMT +7)
Sáng ngày 2/7, phiên chính thức đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) chính thức khai mạc. Dự đại hội có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Long Cáng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu V, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Thu – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho 452 đảng viên đảng bộ Quân sự tỉnh.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, nhất là biển Đông có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, QP-AN được củng cố, KT-XH phát triển; công tác phòng chống đại dịch Covid-19 đạt được kết quả tốt. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc tại đại hội.

Phát biểu khai mạc tại đại hội, đồng chí Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc đạt những thành tựu to lớn. Quân và dân Quảng Nam ra sức thi đua phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và lập nhiều thành tích xuất chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đại hội tiếp tục khẳng định truyền thống hào hùng, tinh thần trách nhiệm đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, cán bộ Đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc; đồng thời có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội, kiểm điểm sự lãnh đạo điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu và quyết định phương hướng nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ quân khu V lần thứ X, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, sáng suốt lựa chọn, bầu ban chấp hành đảng bộ khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Nghị quyết tại Đại hội cũng sẽ định hướng, cổ vũ cán bộ đảng viên, chiến sĩ toàn đảng bộ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương và dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt việc xây dựng quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã bám sát phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, Quân sự địa phương, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được xây dựng khá toàn diện, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng được củng cố tăng cường. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ từng bước được nâng lên, đủ khả năng xử trí các tình huống xảy ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, mặt trận tư tưởng của Đảng trong bộ đội địa phương, dân quân tự vệ được giữ vững, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ quân sự tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2015-2020), tham gia thảo luận, góp ý vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội.

Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương toàn thể cán bộ, đảng viên, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ và quân nhân chuyên nghiệp đã nỗ lực phấn đấu, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực và biển Đông, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt trong đời sống xã hội và hoạt động của lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ chủ trì của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có sự thay đổi lớn… Đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu nhiệm kỳ đến, Đảng bộ Quân sự tỉnh cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm của nhiệm kỳ qua.

Xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp. Công tác giáo dục chủ nghĩa MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân luôn được chú trọng thực hiện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng kiên định, đạo đức lối sống trong sáng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong cán bộ, chiến sĩ.

Kịp thời kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy các cấp đúng quy định; duy trì nghiêm chế độ, nề nếp sinh hoạt đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo được giữ vững, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Kết nạp 322 đảng viên trong lực lượng thường trực (đạt 107,3%); công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được quan tâm, hầu hết đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm; kết quả đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng bình quân hằng năm có 88,24% đảng viên HTTNV trở lên (tăng 8,24%) và 56,41% tổ chức cơ sở đảng HTXSNV (tăng 6,41%).

Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định của các cấp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sau khi thảo luận, thống nhất và thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới sẽ ra mắt đại hội.

Phương Thuận

Lượt xem:  677

Tin đã đưa
Xem theo ngày :