Phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Nam Trà My

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 06/07/2020 | 02:32 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1765/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1, xã Trà Don, huyện Nam Trà My.

Theo đó, tại quyết định này sẽ phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, với nội dung chính sau: Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư tư vấn và Xây dựng Bình An Phú. Mã số thuế: 4001085388; địa chỉ: thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. Giá tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm tính tiền: 147.500 đồng/m3 .Tổng giá trị tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đã làm tròn): 858.557.000 đồng (Tám trăm năm mươi tám triệu, năm trăm năm mươi bảy nghìn đồng),

Trong đó: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện huyện Nam Trà My chịu trách nhiệm nộp số tiền do Công ty Cổ phần Đầu tư tư vấn và Xây dựng Bình An Phú đặt trước khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách Nhà nước theo Thông báo của Cục Thuế tỉnh là 181.453.000 đồng (Một trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư tư vấn và Xây dựng Bình An Phú phải nộp số tiền còn lại là 677.104.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm lẻ bốn nghìn đồng). Thời gian và số tiền nộp: nộp một lần trước khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Đầu tư tư vấn và Xây dựng Bình An Phú chịu trách nhiệm nộp tiền theo đúng quy định tại Điều 1 và theo Thông báo của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi hồ sơ thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và giá quy định tại thời điểm khai thác theo hồ sơ đăng ký để tham mưu trình phê duyệt bổ sung tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định (nếu có). Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm thông báo thu tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được duyệt và xử lý hoặc tham mưu xử lý các phát sinh theo quy định (nếu có).

File đính kèm: quyết định 1765 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  472

Tin đã đưa