Duy Xuyên đạt nhiều kết quả trong giảm nghèo bền vững

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 15/07/2020 | 02:00 PM (GMT +7)
Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, trong nhiều năm qua huyện Duy Xuyên đã triển khai nhiều chương trình, chính sách đồng bộ; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự hưởng ứng mạnh từ nhân dân đã mang lại hiệu quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Theo thống kê, năm 2015, toàn huyện có 2.826 hộ nghèo, tỷ lệ 8,21%, đến cuối năm 2019 chỉ còn 1.108 hộ, giảm 1.718 hộ, tỷ lệ 3,08%; hộ cận nghèo từ 1.754 hộ, tỷ lệ 5,04% đến nay còn 569 hộ, giảm 1.185 hộ, tỷ lệ 1,58%. Đời sống người nghèo được cải thiện đáng kể, hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cơ sở hạ tầng được đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tiến bộ, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội huyện nhà. 

Để có được những kết quả trên, huyện Duy Xuyên đã triển khai hiệu quả công tác rà soát, nắm chắc tình hình hộ nghèo, cận nghèo; xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo để có phương thức hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, triển khai hiệu quả hoạt động đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo trên cơ sở đổi mới cơ chế, chính sách trợ giúp và tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực nhằm hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xêm đây là cái gốc để thoát nghèo bền vững.

Trên cơ sở đó, Huyện đã tích cực lồng ghép và thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, các chính sách, đề án giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Chính phủ như: hỗ trợ các xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng với số vốn đầu tư trên 12 tỷ đồng; hướng dẫn các các bãi ngang ven biển xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình với số tiền 3,9 tỷ đồng và hỗ trợ 02 xã ngoài chương trình 134 là thị trấn Nam Phước và xã Duy Hòa xây dựng các mô hình giảm nghèo với số tiền 261 triệu đồng. Tổ chức cấp 108.328 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng xã hội; giải quyết kịp thời trợ cấp thường xuyên cho 11.250 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trợ cấp là 248,2 tỷ đồng. Kịp thời trợ giúp khó khăn đột xuất đối với hộ thiếu đói, bị thiên tại, hỏa hoạn, bị thương, chết… giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định đời sống.

Bên cạnh thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, huyện đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh theo Nghị quyết 13 năm 2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Đến nay, đã vận động 844 hộ nghèo đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo và 1.121 hộ cận nghèo đủ điều kiện đăng ký thoát cận nghèo. Giải quyết kịp thời các chính sách đối với hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, như: hỗ trợ tiền tặng thưởng cho hộ gia đình; tặng thưởng cho cộng đồng thôn; mua và cấp BHYT; cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 3,4,5 tuổi và hỗ trợ lãi suất vay vốn với tổng số tiền hỗ trợ trên 17 tỷ đồng. Giải quyết cho 865 đối tượng thuộc hộ nghèo BTXH theo quy định tại Quyết định số 315 của UBND tỉnh với tổng số tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

Cùng với đó, Huyện đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể phối hợp phát động nhiều phong trào, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, hỗ trợ đoàn viên, hội vien nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo với nhiều hình thức đa dạng như: “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo bền vững”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, mạnh dạn đầu tư và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức các hoạt động truyền thông về giảm nghèo; tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo và bổ sung nguồn vốn tín dụng để Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay… Đặc biệt, năm 2019, đã tiến hành phân công 42 cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể nhận hỗ trợ, giúp đỡ cho 140 hộ đăng ký thoát nghèo năm 2019 để các hộ nghèo có đủ điều kiện thoát nghèo bền vững.               

Huyện Duy Xuyên phấn đấu đến cuối năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 0,04% (không tính hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội).

TH

Lượt xem:  752

Tin đã đưa
Xem theo ngày :