Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác Công trình tại Tây Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 15/07/2020 | 03:10 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1856/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác Công trình: Đường vào trung tâm xã Axan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang (giai đoạn II).

Theo đó, tại quyết định này, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

File đính kèm: quyết định 1856 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  429

Tin đã đưa