Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 76/2020/NĐ-CP

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 16/07/2020 | 03:52 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 3891/UBND-NC Quảng Nam, ngày 13 tháng 7 năm 2020 về giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 76/2020/NĐ-CP.

Thực hiện Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 1. Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết văn bản nêu trên của Chính phủ đã được đăng tải trên Internet tại địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập vào địa chỉ trên để tải văn bản về nghiên cứu, thực hiện. 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc thẩm quyền tại Nghị định nêu trên.

File đính kèm: công văn 3891 /UBND-NC

Phương Thuận

Lượt xem:  286

Tin đã đưa
Xem theo ngày :